top of page

The Great Invocation

DEN STORA INVOKATIONEN

Den Stora Invokationen, The Great Invocation på engelska, är en mäktig bön som förmedlades av mästaren Djwhal Khul år 1945 till Alice Bailey och till alla godhjärtade människor. 

Läs bönen tre gånger, fokuserat och innerligt, medan du visualiserar hur hela jorden fylls av ljus, kärlek och kraft. 

Att läsa den här bönen är en gåva till mänskligheten och behövs speciellt i osäkra tider. 

Läs mer om bönen på Lucis Trust-webbplatsen (endast på engelska).

 

Den Stora Invokationen

Från Ljusets punkt i Guds sinne

låt ljus strömma in i människornas sinnen

Låt Ljus stråla ned över Jorden.

Från Kärlekens punkt i Guds hjärta

låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.

Låt Kristus/Världsläraren återvända till Jorden.

Från det centrum där Guds Vilja är känd

låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte –

det syte som Mästarna känner och tjänar.

Från det centrum som vi kallar mänsikligheten

låt Kärlekens och Ljusets plan ta form

och må den försegla dörren till det onda.

Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på Jorden.

The Great Invocation

From the point of Light within the Mind of God

Let light stream forth into human minds.

Let Light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God

Let love stream forth into human hearts.

May the World Teacher* return to Earth.

From the centre where the Will of God is known

Let purpose guide all little human wills –

The purpose which the Masters know and serve.

From the centre which we call the human race

Let the Plan of Love and Light work out

And may it seal the door where evil dwells.

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.

(this is the adapted version)

bottom of page