top of page

Ljus • Kärlek • Kraft

YOUR LIFE

IN YOUR HANDS

Kurser • Healing • Meditation • Coaching

ENERGIKUNSKAP FÖR VÄLMÅENDE OCH ANDLIG UTVECKLING
color_logo_transparent_edited.png

En del av ett holistiskt välbefinnande är beaktande av människans energikropp och andliga sida. Genom att förstå hur energi – prana – påverkar hälsan, känslorna, beteendet och ekonomin kan vi ta livet i våra egna händer och aktivt arbeta för vår egen framtid. 

 

För att underhålla energinivåerna behöver du inte bo ensam i skogen eller leva ett fullkomligt stressfritt liv – du kan uppleva ett inre lugn, få en frisk och stark fysisk kropp och uppnå andlig utveckling samt karaktärsdaning mitt i vardagen, inom ramen för det moderna livet. 

 

Pranic Healing och Arhatic Yoga har utvecklats genom att tillämpa och vidareutveckla olika kulturers kunskaper om vårt energisystem, olika behandlingar och andlig utveckling så att de passar till 2000-talet. 

 

Energikunskaper är inte heller något som bara högsensitiva personer har rätt till – alla kan lära känna och hantera energi. 

 

Vi erbjuder behandlingar, utbildning, meditationer, föreläsningar och personlig coachning i huvudsak i Helsingfors, Borgå, Stockholm och Göteborg. Om du vill att vi håller en kurs på någon annan ort, kontakta oss!

"Pranic Healing is a bridge to spirituality."

- Master Choa Kok Sui, den moderna Pranic Healingen och Arhatic Yogans grundare

KURSER

I vårt kursutbud har vi över 20 olika kurser som inspirerar att se världen med öppna ögon, med huvudet bland molnen och fötterna på jorden. Lär dig hur du tar hand om dig själv och andra, din fysiska kropp, dina känslor och tankar, önskemål, arbetet, hemmet och ekonomin.

BEHANDLINGAR

En effektiv och djupverkande behandling mot till exempel stress, trötthet, sömnlöshet, högt blodtryck, som stöd för immunförsvaret, för lindring av mensvärk och många andra besvär. Pranic Healing-behandlingen görs utan kontakt med den fysiska kroppen.

COACHING
ANDLIG UTVECKLING

Den personliga coachningen erbjuder dig stöd som är anpassat just för dig och som hjälper dig att hantera olika livssituationer, öka din effektivitet, förbättra energierna i hemmet och mycket mer. Du kommer tillsammans med coachen överens om en lämplig helhet för din situation.

SIDAN KOMMER SNART

Andlig utveckling är inte bara meditation på ett berg eller mantrasång. Den som väljer den andliga stigen är en dynamisk och aktiv del av samhället, en person som hjälper mänskligheten och sina närstående. Arhatic Yoga kombinerar karaktärsbildning, djupgående rensning, utforskande av andlig visdom och effektiva meditationer.

SERVICES

TJÄNSTER

Pranic Healing Keskus

Korppaanmäentie 28, Helsinki

info@pranichealing.fi

bottom of page