top of page

Systematisk modern energikunskap

PRANIC HEALING 

Healing

Kurser

Yrke

PRANIC HEALING ÄR BEFRIANDE OCH STÄRKANDE:
 
SOM BEHANDLING EFFEKTIVT OCH PRAKTISKT; SOM KUNSKAP INFORMATIVT OCH SYSTEMATISKT

”In Ancient times, Pranic Healing could only be practiced by an elite few. My job was to develop a very effective healing system, which ordinary people could learn in just a short period.

Obs! Pranic Healing är INTE avsedd att ersätta skolmedicinen, utan som ett komplement till den. Pranic Healers gör inga diagnoser, tar inte ställning till rekommendationer från vårdpersonal, läkemedelsbehandling eller andra behandlingar och kommenterar dessa inte. Om ditt problem är allvarligt eller symtomen består ska du alltid kontakta en läkare. ​

"The Law of Correspondence states that whatever affects the energy body affects the physical body and vice versa. Whatever happens to the energy body tends to manifest physically."

- Master Choa Kok Sui

Hälsa och välmående i ditt liv
Pranic Healing -behandling

Med Pranic Healing kan man behandla och förebygga såväl sjukdomar i den fysiska kroppen som psykiska problem. Med behandlingen kan man även påverka sina relationer och sin ekonomi. 

Med Pranic Healing kan man till exempel behandla infektioner, högt blodtryck, besvär med njurarna, stress, utmattning, brännskador, migrän, koncentrationssvårigheter, ångest, beroenden och mycket mer. Med behandlingen kan man även proaktivt stärka immunförsvaret eller stärka musklerna före idrottsprestationer. 

 

Behöver du eller en närstående hjälp med något besvär? Kontakta oss gärna och boka en tid för ett möte. Våra erfarna behandlare hjälper dig gärna och diskuterar en eventuell behandlingsperiod med dig. 

- Master Choa Kok Sui

Hur skiljer sig Pranic Healing från andra former av energeterapi?

Alla energibehandlingsformer bearbetar människans energikropp på olika sätt med målet att helas. Pranic Healing skiljer sig dock från de övriga behandlingsformerna bland annat på följande sätt:

 

  • Tonvikt på rensning. Detta påskyndar helandet och förebygger eventuella radikala reaktioner som kan uppstå om kroppen tillförs ren prana före en grundlig rensning.

  • Detaljerad genomgång av energianatomin. Under behandlingen görs en grundlig genomgång av chakran, auror, meridianer och energiorgan, vilket ger en effektiv och exakt behandling.

  • Skanning, avkännande av energin med händerna. Var och en kan lära sig att känna av energimängden och dess kvalitet med händerna. När vi skannar energin hos personen som ska behandlas när behandlingen inleds kan vi rikta behandlingsåtgärderna till precis rätt ställe, där de behövs. En del mycket erfarna behandlare använder även medial förmåga men genom att skanna med händerna får man säkrare information.

  • Utnyttjande av färgenergiernas effekter. Färgenergi, det vill säga pranans olika frekvenser, har olika verkningar på kroppen, tankarna och känslorna. Genom att använda de olika frekvenserna åstadkommer man en snabbare och med djupgående behandling än när man bara använder vit prana. 

  • Tydliga, systematiska behandlingsanvisningar. Behandlingsanvisningarna för Pranic Healing har utvecklats systematiskt genom åratals experimenterade, genom att kartlägga de gemensamma faktorerna i olika sjukdomar och vilka tekniker som har en verkan på dem. Även en behandlare som precis har börjat ge behandlingar kan ge effektiva behandlingar genom att följa dessa anvisningar.

  • Andlighet som stöd för välbefinnandet. Andlig utveckling hjälper både den som ger och den som mottar behandlingen. Pranic Healing och Arhatic Yoga ger en djupgående förståelse av den esoteriska kunskapens värld, som hjälper både den som ger och den som mottar behandlingen – och naturligtvis även andra intresserade – att förstå bakgrunden för och konsekvenserna av sjukdomar och händelser. Denna förebyggande metod lägger grunden för ett framgångsrikt och lyckligt liv. 

  • Internationell och enhetlig undervisning. Vi drar nytta av att Pranic Healing och Arhatic Yoga undervisas på samma sätt i hela världen. Vi får internationella lärare på masternivån som ledare på specialkurser även i Finland och Sverige.

Ditt drömliv är i dina händer:
Pranic Healing -kurser

På Pranic Healing-kurserna får du djupgående och systematisk kunskap om energinivåns funktion och om de andliga lagarna och du lär dig att utföra effektiva och trygga energibehandlingar på dig själv och andra. 

 

Pranic Healing-kursernas innehåll och undervisningsmetoder är likadana i hela världen och i slutet av kurserna får deltagarna ett intyg som beviljas av Institute for Inner Studies. Mot uppvisande av intyget får du nedsatt pris på repetitionskurser. Det systematiska upplägget och licenserade lärare med lång erfarenhet garanterar att undervisningen håller hög kvalitet. Kontrollera alltid att kursen som du anmäler dig till bedrivs under Institute for Inner Studies. 

 

Den tydligt strukturerade undervisningshelheten består av en introduktion i energikroppens anatomi (auror, chakran, meridianer osv.), energihygien och behandlingen av energierna (t.ex. rensning, energisering, aktivering). På kurserna vidgar vi även vår förståelse av den egna energikroppen och av hur omgivningens energier påverkar hälsan, relationerna, ekonomin och andligheten. 

 

Med dessa kunskaper och de tekniker som lärs ut håller du i verktygen för att skapa sig det liv som är bäst för dig. Läs mer om kurserna och anmäl dig här.

The knowledge of being able to deal with simple ailments is quite empowering.”

- Master Choa Kok Sui

Hälsa och välmående som yrke:
Pranic Healing diplom utbildning

Allt fler har idag en kraftig inre önskan att arbeta med något som hjälper andra människor och mänskligheten. Som Pranic Healing-behandlare hjälper du människor på ett djupare plan, både genom att lindra symtomen och att belysa orsakerna till dem samt genom att ge stöd i utvecklingen som människa. 

 

Pranic Healing-behandlingar kan med fördel kombineras med andra behandlingsformer, som till exempel massage, akupunktur, psykoterapi, kiropraktik, näringsvetenskap och många andra.

 

Under Pranic Healing-diplomutbildningen får du djupgående kunskaper om och träning i behandlingen under ledning av en internationell lärare. När du har avlagt kursarbetena får du ett internationellt erkänt diplom. Läs mer om diplomutbildningen här

"If you understand Pranic Healing, you can see common truths in all religions."

- Master Choa Kok Sui

Pranic Healing är en internationell kursserie och en mångsidig energibehandlingsform som har studerats omfattande. 

Pranic Healing grundades av Master Choa Kok Sui som redan vid unga år fattade intresse för andlig utveckling och för hur olika energibehandlingsformer fungerar. Han studerade, undersökte och testade olika behandlingsmetoder under många år och tog baserat på dessa fram de tydliga och effektiva Pranic Healing-teknikerna. Vem som helst kan lära sig att ge energibehandling, du behöver inte vara högsensitiv eller ha tidigare erfarenhet. 


Vad grundar sig Pranic Healing-tekniken effekt på? 
Effekten i Pranic Healing-behandlingen och de tillhörande övningarna grundar sig på sambandet mellan energikroppen och den fysiska kroppen, känslorna och tankarna. Energikroppen består av prana, som betyder livskraft eller energi. Prana är sanskrit och det finns ett ord för detta begrepp även i andra kulturer. I kinesiska heter det till exempel ”Chi” (”Tai Chi”), i japanska ”Ki” (”Reiki”) och i hebreiska ”Ruah”. Denna energi är grunden för allt liv och den formar såväl fysisk materia som känslor och tankar.


Genom att arbeta med energikroppen, göra sig av med blockeringar och öka den rena energin ger man kroppen en möjlighet att göra det som den kan av sig själv – läka. 

Med Pranic Healing-teknikerna och förståelsen av energianatomin och de andliga lagarna har du redskap med vilka du kan förbättra hälsan, känslolivet, tankarna, beteendet, önskemålen och till och med den ekonomiska och andliga tillväxten. Pranic Healing har lösningar för olika situationer:

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
bottom of page