top of page

Tankar om det gångna året

Vi har ett exceptionellt år 2020 bakom oss.  Covid-19-pandemin har påverkat livet mer eller mindre överallt i världen. 


En sak är väldigt klar för mig: vi bär själva ansvaret för vår hälsa. Sjukdomar finns och de har ett inre budskap.... Ifall vi vill heala och förstärka vår fysiska kropp, måste vi först se till att energikroppen fungerar väl. För att det ska lyckas, måste vi kanske också bearbeta våra känslor och tankeformer.

Pranic Healing master-lärarna - speciellt Master Hector Ramos och Master Stephen Co - har under sina föreläsningar talat om den esoteriska betydelsen hos sjukdomar. Jag tror, att dessa lärare har gett oss alla mycket att tänka på, och att vår förståelse för människan och händelserna i världen har blivit djupare. Kan vi finna något lärorikt i våra motgångar?

AdobeStock_209229826_edited.jpg

Med blicken mot framtiden

En stor del av det gångna året för Pranic Healing Sverige har förlöpt ganska lungt. Vi har gjort online-evenemang och meditationer samt en hel del distanshealingar. Vi pranic healers har regelbundet förstärkt vårt immunförsvar med healing, och vi har också kunnat hjälpa de sjuka med välsignelser och healing. 

Men ju längre året har framskridit, desto klarare har tanken format sig, att självutveckling är det viktigaste, det är en investering för framtiden. och att hjälpa andra är huvudsaken.


Nu under året 2021 får Pranic Healing Sverige nya online-kurser: en egenvårds kurs (Pranic Self Healing) och kursen för själskontakten (Achieving Oneness with the Higher Soul). Båda blir online och båda är öppna för alla intresserade. Videoserien "Pranic inspiration" kommer också att fortsätta under våren.


Utöver dessa skall vi bjuda en möjlighet för pranic healers i Sverige att delta i några online "higher courses" med Master Hector.

Tankar om det kommande året

Myndigheterna antar med tanke på pandemin att vi på hösten kan återgå till det normala. Men vad är det "nya normala"? Vi borde kanske ha ett enklare och djupare grepp om att leva vårt liv... för att vi ska kunna leva i harmoni med oss själva och med varandra? Kanske vi då kunde lindra de största utmaningarna som möter oss i framtiden?


Du har kanske hört talas om den gudomliga planen som gäller mänskligheten? Enligt Master Hector är det fråga om att integrera ande och materia. Vi kan knappt se nånting av sådant ännu. Enligt den nuvarande världsåskådningen finns det en stor klyfta mellan den andliga energin och den fysiska världen. Men vi människor hör till dessa båda världar: vi är både ande och materia. Vi har en fysisk kropp och vi har energikroppar. Vi är själar som använder kroppen som ett redskap eller ett kommunikationsmedel i den fysiska världen.


Men vi borde sträva efter att fylla våra liv med andlighet: hur vi använder pengar... hur vi använder vår tid... hur vi talar till varandra och oss själva mm. Kunde vi fylla vår vardag med andlighet genom att dagligen visa medkänsla, förståelse, tolerans, tålamod, hopp, glädje... med tankar, välsignelser, hjälp och healing?

Med dessa tankar önskar jag alla god hälsa, inre frid, inre styrka och glädje för detta år 2021.

 

Med kärlek, Hannele
 

AdobeStock_372728961_edited.jpg
bottom of page