top of page

The Great Invocation

SUURI AVUKSIPYYNTÖ

Suuri Avuksipyyntö on voimakas rukous jonka Mestari Djwhal Khul välitti Alice Baileylle vuonna 1945. Rukous on annettu kaikille hyväntahtoisille ihmisille, ja sen harjoittaminen on lahja ihmiskunnalle, varsinkin haastavina aikoina. 

Lausu rukous kolme kertaa keskittyen, ja visualisoi, miten maapalloa ympäröi valo, rakkaus ja voima. 

 

 Lue lisää rukouksesta, sen historiasta ja voimasta Lucis Trust sivustolla.

 

Suuri Avuksipyyntö

Valon lähteestä Jumalan mielestä

virratkoon valo ihmisten mieliin.

Loistakoon valo päälle maan.

Rakkauden lähteestä Jumalan sydämestä

virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin.

Palatkoon Kristus/Maailman Opettaja päälle maan.

Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan,

johtakoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja

– tarkoitus, jonka Mestarit tuntevat

ja jota he palvelevat.

Keskuksesta, jota kutsumme ihmiskunnaksi,

rakentukoon valon ja rakkauden suunnitelma.

Sulkekoon se oven, jonka takana paha asuu.

Valo, Rakkaus ja Voima

jälleenrakentakoot Suunnitelman päälle maan.

 

The Great Invocation

From the point of Light within the Mind of God

Let light stream forth into human minds.

Let Light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God

Let love stream forth into human hearts.

May the World Teacher* return to Earth.

From the centre where the Will of God is known

Let purpose guide all little human wills –

The purpose which the Masters know and serve.

From the centre which we call the human race

Let the Plan of Love and Light work out

And may it seal the door where evil dwells.

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.

(this is the adapted version)

bottom of page